Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «όροι χρήσης») διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας μας και του φιλοξενούμενου σε αυτή ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και τις αγορές των προϊόντων που διενεργείτε μέσω αυτών.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής «το Κατάστημα») παρέχονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χρήσης και σύμφωνα με τις επιμέρους πληροφορίες και πολιτικές που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Όταν συναλλάσσεστε με την εταιρεία μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή όταν απλώς περιηγείστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης, συνεπώς συνιστούμε την προσεκτική επισκόπηση των πληροφοριών που σας παραθέτουμε. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης παρακαλούμε να απέχετε από την χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε κατά καιρούς το περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης. Με δεδομένο ότι οι όροι χρήσης που εφαρμόζονται κατά την σύναψη μίας σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είναι αυτοί που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας κατά το χρόνο σύναψης της εκάστοτε σύμβασης, σας συνιστούμε να ανατρέχετε στους όρους χρήσης μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «το Κατάστημα) διευθύνει και λειτουργεί η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΜΑΑΝΙΔΗ Ο.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Δήμο Μουδανίων, επί της οδού Δημητρίου Τζαβούρα αρ.20, ΤΚ 63200, με ΑΦΜ 801401888, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2373021563 και διεύθυνση email info@armanidis.gr.

1. Χρήση της Ιστοσελίδας μας

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας συναινείτε με τους παρόντες όρους χρήσης και ιδίως αποδέχεστε ότι:

Α) τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή και ότι έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην διεύθυνση email που μας παρέχετε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την διεκπεραίωση της συναλλαγής.

Β) δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας για αθέμιτους σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την διάδοση παράνομου ή και επιβλαβούς λογισμικού (ιούς).

Γ) επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε την σύναψη σύμβασης πώλησης με την εταιρεία μας μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, εγγυάστε ότι δεν στερείστε δικαιοπρακτικής ικανότητας και έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.

2. Υποβολή Παραγγελίας

Μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τους εξής δύο τρόπους: α) είτε δημιουργώντας ένα λογαριασμό χρήστη, β) είτε ολοκληρώνοντας την αγορά σας ως ‘επισκέπτης’. Και στις δυο περιπτώσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς σας είναι αναγκαία η καταχώρηση εκ μέρους σας των απαραίτητων πληροφοριών που θα απαιτηθούν για την διεκπεραίωση και αποστολή της παραγγελίας σας και συγκεκριμένα: του ονοματεπώνυμου σας, της διεύθυνσης χρέωσης και αποστολής της παραγγελίας σας, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και του αριθμού του τηλεφώνου σας. Με την καταχώρηση αυτών των πληροφοριών, εγγυάστε ότι αυτές είναι έγκυρες και αληθείς και αναφέρονται στο πρόσωπο που υποβάλει την εκάστοτε παραγγελία. Η μη χορήγηση εκ μέρους σας των ανωτέρω δεδομένων ή η χορήγηση ανακριβών πληροφοριών έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποβολής της παραγγελίας σας ή την ακύρωση της παραγγελίας σας αντίστοιχα.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, δεν αρκεί να έχετε τοποθετήσει τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο ‘καλάθι’ σας, αλλά απαιτείται η καταχώρηση των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων σας στην φόρμα παραγγελίας και η επιλογή του τρόπου πληρωμής του τιμήματος της αγοράς σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείτε κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι κάθε παραγγελία που διενεργείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος τελεί υπό τον όρο της αποδοχής της καθώς κα υπό τον όρο διαθεσιμότητας του επιθυμητού εμπορεύματος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες διαθεσιμότητας των προϊόντων μας να είναι ακριβείς, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω εσφαλμένης ενημέρωσής μας από τους προμηθευτές μας ή λόγω τεχνικού κωλύματος να προκύπτουν διαφοροποιήσεις στην διαθεσιμότητα των προϊόντων μας μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα προκειμένου να σας ενημερώσει για τις εναλλακτικές επιλογές ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και εφόσον μία από τις διαθέσιμες επιλογές καλύπτει τις ανάγκες σας θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παραγγελία σας. Σε κάθε περίπτωση που δεν είστε σύμφωνοι με τις προτεινόμενες εναλλακτικές επιλογές ολοκλήρωσης της αγοράς σας, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται και θα σας επιστρέφουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά σας (εφόσον αυτό έχει παρακρατηθεί από εμάς) εντός δέκα (10) ημερών.

Στην περίπτωση ακύρωσης/ απόρριψης της παραγγελίας σας η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει απέναντί σας εξαιτίας της μη αποδοχής της παραγγελίας σας.

Όπως αναλύουμε στους παρόντες όρους χρήσης, μόνη η υποβολή της παραγγελίας σας δεν συνιστά την αποδοχή της εκ μέρους μας, ούτε και τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης η οποία θα ολοκληρωθεί αφού σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας.

3. Αποδοχή παραγγελίας

Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στην ιστοσελίδα μας το οποίο θα σας ενημερώνει ότι έχουμε λάβει και επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας και το οποίο θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Σας επισημαίνουμε και σας εφιστούμε την προσοχή ότι το μήνυμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε αποτελεί τον απαραίτητο όρο αποδοχής εκ μέρους μας για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης. Αποτελεί μόνο απλή επιβεβαίωση ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας και ότι ξεκινάμε την επεξεργασία της. Η αποδοχή της παραγγελίας σας και η συνεπαγόμενη ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης θα ολοκληρωθεί μόλις σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα επιβεβαιώνουμε ότι τα προϊόντα που παραγγείλατε σας έχουν αποσταλεί.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την παραγγελία σας σύμφωνα με όσα αναφέρουμε στην προηγούμενη ενότητα των παρόντων όρων χρήσης περί διαθεσιμότητας των επιθυμητών εμπορευμάτων, αφού όμως πρώτα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις ως προς την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ομοίως διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχθούμε την παραγγελία σας στην περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης της παραγγελίας σας μέσω της χρέωσης της χρεωστικής/πιστωτική ή προπληρωμένης κάρτας.

Πέρα από τις ανωτέρω αναφερόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις μη αποδοχής της παραγγελίας σας, διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχθούμε την παραγγελία που υποβάλατε στην ιστοσελίδα μας για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η εταιρεία μας δεν θα ευθύνεται απέναντί σας αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα καταβάλλουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια δρώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας.

4. Τιμολόγηση

Οι τιμές των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι ακριβείς και υπάρχει πιθανότητα να διαφέρουν από τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης των ίδιων προϊόντων στο φυσικό μας κατάστημα. Οι τιμές απεικονίζονται σε ευρώ περιλαμβάνουν τον εφαρμοζόμενο ΦΠΑ αλλά όχι τα έξοδα αποστολής ενώ ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά καιρούς αναλόγως των προωθητικών ενεργειών ή εκπτώσεων που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Προνομιακές ή εκπτωτικές τιμές των διαθέσιμων εμπορευμάτων, ισχύουν έως εξάντλησης των αποθεμάτων μας. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι τιμές των προϊόντων μας να είναι έγκυρες και ακριβείς, υπάρχει η πιθανότητα λάθους αναφοράς στην τιμή ενός προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον έχετε υποβάλει την παραγγελία σας με γνώμονα την λανθασμένη αναγραφόμενη τιμή, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε άμεσα για την λανθασμένη τιμολόγηση του επιθυμητού προϊόντος και είτε θα σας ζητήσουμε να τροποποιήσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με την ορθή τιμή του προϊόντος, είτε, εφόσον δεν συναινείτε πλέον στην επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας, επιστρέφοντάς σας εντός προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών, το ποσό που ενδεχομένως έχετε ήδη καταβάλει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Την παραγγελία σας θα συνοδεύει πάντοτε το νομίμως εκδοθέν φορολογικό παραστατικό της αγοράς σας, ήτοι είτε η σχετική απόδειξη αγοράς ή το σχετικό τιμολόγιο αγοράς αναλόγως της επιλογής σας. Την επιλογή σας θα καταχωρείτε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο που αφορά στην έκδοση του επιλεγόμενου παραστατικού.

5. Τρόποι πληρωμής

Για τις αγορές που πραγματοποιείτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο δίπλα στην επιθυμητή μέθοδο πληρωμής:

  • Πληρωμή της παραγγελίας σας με αντικαταβολή

Μπορείτε να επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μετρητοίς κατά την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλετε το ακριβές ποσό της αγοράς σας στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας Γενική Ταχυδρομική με την οποία συνεργαζόμαστε. Η υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή σας παρέχεται δωρεάν.

  • Πληρωμή με τη χρήση χρεωστικής/ πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελίας σας με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa, Mastercard, American Express και Maestro. Η διαδικασία πληρωμής διενεργείται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος Winbank Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο εγγυάται την ασφάλεια και ταχύτητα της συναλλαγής σας.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, και εφόσον έχετε επιλέξει την πληρωμή της παραγγελίας σας με κάρτα, μεταβαίνετε αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς όπου εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Η υπηρεσία αυτή διασφαλίζει ότι αφενός η συναλλαγή σας θα εκτελεστεί υπό όρους μέγιστης ασφάλειας και αφετέρου ότι η εταιρεία μας δεν πρόκειται να επεξεργαστεί με κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με την πληρωμή της παραγγελίας σας μέσω χρήσης της κάρτας σας. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς, το ποσό της παραγγελίας σας δεν χρεώνεται αλλά δεσμεύεται. Η χρέωση της κάρτας σας πραγματοποιείται κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας.

Σ

την περίπτωση που ο εκδότης της κάρτας πληρωμής σας αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή μας, η εταιρεία μας δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για την μη αποδοχή ή και ακύρωση της παραγγελίας σας.

Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών Visa, Mastercard, American Express και Maestro, είναι δυνατή η εξόφληση της παραγγελίας τους σε έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας σας.

  • Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της αγοράς σας στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα Πειραιώς υπό τα ακόλουθα στοιχεία:

Δικαιούχος: ΑΦΟΙ ΑΡΜΑΑΝΙΔΗ ΟΕ

Αριθμός Λογαριασμού: 6232 148624 143

IBAN: GR76 0171 2320 0062 3214 8624 143

BIC: PIRBGRAA

Εάν έχετε επιλέξει αυτή την μέθοδο πληρωμής, τότε παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα κατά την υποβολή της παραγγελίας σας:

  • Επιλέξτε τα προϊόντα που θα σας ενδιαφέρουν και ολοκληρώστε την αγορά σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιλέγοντας ως μέθοδο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Αφού προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της αγοράς σας, αναγράφοντας ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2373021563 ή στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@armanidis.gr το αποδεικτικό κατάθεσης συνοδευόμενο από το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό παραγγελίας σας προκειμένου με τη σειρά μας να επεξεργαστούμε της παραγγελία σας.

6. Μετάθεση Κινδύνου και κυριότητας

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των πωλούμενων προϊόντων μετατίθεται σε εσάς, όταν αποκτηθεί η φυσική κατοχή των αγαθών από εσάς ή από κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από εσάς για την παραλαβή της παραγγελίας σας και είναι διάφορο του μεταφορέα.

Ωστόσο, στην περίπτωση που επιλέξετε η μεταφορά της παραγγελίας σας να πραγματοποιηθεί από έτερη εταιρεία ταχυμεταφορών πλην της Γενικής Ταχυδρομικής, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς αμέσως μόλις παραδώσουμε την παραγγελία σας στον επιλεγόμενο από εσάς ταχυμεταφορέα.

Την κυριότητα των εμπορευμάτων που αγοράζετε από το κατάστημά μας αποκτάτε μόνο εφόσον έχετε επιπλέον εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς σας.

7. Παράδοση Προϊόντων

Η εταιρεία ταχυμεταφορών που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την παράδοση της παραγγελίας σας είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ (courier). Οι αποστολές των παραγγελιών σας πραγματοποιούνται εντός 1-3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας, υπό τον όρο διαθεσιμότητας του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ εξυπηρετεί τους πελάτες της από τις 9:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ. αναλόγως του τόπου παράδοσης της παραγγελίας σας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία σας να παραδοθεί στον χώρο σας το συντομότερο δυνατό εντός της προθεσμίας παράδοσης που αναγράφεται στο επιβεβαιωτικό email αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση αποστολής της παραγγελίας σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά ή σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά σε εξατομικευμένο ή προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας προϊόν (π.χ. κατασκευή κοσμήματος κατόπιν παραγγελίας) η προθεσμία παράδοσης της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει επιπλέον της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε η παράδοση της παραγγελίας σας να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών που ξεκινά από την ημερομηνία του email με το οποίο σας ενημερώνουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας (σύναψη της σύμβασης) εκτός και αν η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης βάσει συμφωνίας μας είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

Εάν η παράδοση της παραγγελίας σας δεν πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω προβλεπόμενων προθεσμιών, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να πραγματοποιήσουμε την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν και πάλι δεν σας παραδώσουμε την παραγγελία σας εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, δικαιούστε να καταγγείλετε την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης οπότε και θα σας επιστρέψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το τυχόν καταβληθέν τίμημα της πώλησης.

Ωστόσο, παρά την καταβαλλόμενη προσπάθεια εκ μέρους μας για την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας ενδέχεται να προκύψουν εξαιρετικές ή έκτακτες περιστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση λήψης της παραγγελίας σας. Σε αυτές τις έκτακτες ή απρόβλεπτες περιστάσεις συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών, τελωνιακών καθυστερήσεων, επιδημιών ή πανδημίας, ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος ανωτέρας βίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προχωρήσουμε στην παράδοση της παραγγελίας σας αμέσως μόλις αρθεί ο λόγος ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση προκληθεί στην παραλαβή της παραγγελίας σας που οφείλεται σε λόγους εκτός της σφαίρας ελέγχου μας.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι παράδοσης διέπουν την συναλλακτική μας σχέση μόνο εφόσον αποδέχεστε η αποστολή της παραγγελίας σας, να γίνει από τον επιλεγμένο από εμάς ταχυμεταφορέα. Στην περίπτωση που επιλέξετε την αποστολή της παραγγελίας σας μέσω έτερης εταιρείας ταχυμεταφορών, οφείλετε να μας το γνωστοποιήσετε πριν την εκ μέρους μας αποδοχή της παραγγελίας σας. Ωστόσο λάβετε υπ’ όψν σας ότι στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας ή να επιλέξει κατά την διακριτική της ευχέρεια να παραδώσει την παραγγελία σας στον από εσάς επιλεγμένο μεταφορέα, πλην όμως ισχυόντων όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 των παρόντων όρων χρήσης, ουδεμία ευθύνη θα φέρει για την απώλεια ή μη προσήκουσα παράδοση αυτής.

Εκτός από την ανωτέρω προβλεπόμενη επιλογή αποστολής της παραγγελίας σας στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε, έχετε επιπλέον τις εξής επιλογές παραλαβής της παραγγελίας σας:

  • Παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής επί της οδού Δημητρίου Τζαβούρα αρ.20, ΤΚ 63200. Σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα που παραγγείλατε θα δεσμευτούν για εσάς για 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας ώστε εντός αυτής της προθεσμίας να παραλάβετε την παραγγελία σας κατά της εργάσιμες ώρες λειτουργίας του φυσικού μας καταστήματος. Μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος, και εφόσον δεν έχετε επικοινωνήσει εκ νέου μαζί μας με σκοπό την συνεννόηση παραλαβής της παραγγελίας σας, αυτή ακυρώνεται αυτόματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αρμόδιοι υπάλληλοί μας θα επιδιώκουν την τηλεφωνική ή γραπτή (μέσω email) ενημέρωσή σας για την ακύρωση της παραγγελίας σας.

  • Παραλαβή από το κατάστημα της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από κάποιο κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα και το ωράριο λειτουργίας του.

8. Κόστος Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας σας ανέρχονται σε 5 ευρώ, εφόσον η αξία της παραγγελίας σας είναι μικρότερη των 50 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση η αποστολή της παραγγελίας σας διενεργείται χωρίς δική σας επιβάρυνση. Εφόσον επιθυμείτε την αποστολή της παραγγελίας σας ΕΚΤΟΣ Ελλάδος, οι αποστολές αυτές θα πραγματοποιούνται ύστερα από συνεννόησή μας χωρίς να είναι εφικτή η ανάλυση στους παρόντες όρους του ακριβούς κόστους που θα σας επιβαρύνει στην περίπτωση αυτή καθώς αυτό διαφοροποιείται αναλόγως της χώρας προορισμού της παραγγελίας σας.

9. Επιστροφές Και Αλλαγές- Δικαίωμα Υπαναχώρησης

  • Δικαίωμα υπαναχώρησης

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9.2 των παρόντων όρων χρήσης, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η ως άνω προθεσμία λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που εσείς ή κάποιος τρίτος εξουσιοδοτημένος από εσάς, διάφορος του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά. Ως ημερομηνία εκκίνησης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται από τον courier στην απόδειξη παραλαβής.

Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να μας επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, ειδάλλως οι επιστροφές των προϊόντων αυτών δεν θα γίνονται δεκτές από την εταιρεία μας και το προϊόν που αγοράσατε θα αποστέλλεται πίσω σε εσάς στην αρχικώς δοθείσα διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας. Ιδίως τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει:

Α) Να μην έχουν υποστεί φθορές και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί από εσάς μετά την παραλαβή τους.

Β) Να είναι σε άριστη κατάσταση με την εργοστασιακή τους συσκευασία (κουτί ή ζελατίνα). Ιδίως τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να μας επιστρέφονται με την συσκευασία που κανονικά συνόδευε αυτά κατά την παράδοσή τους σε εσάς.

Γ) Να συνοδεύονται με όλα τα έγγραφα που τα συνόδευαν όταν παραδόθηκαν σε εσάς (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο, Εγγύηση, Εγχειρίδια λειτουργίας, καρτελάκια ή ετικέτες της κατασκευάστριας εταιρείας κ.ο.κ).

Δ) Να επιστρέφονται μαζί με τυχόν προϊόντα δώρο που συνόδευαν τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις περί της κατάστασης των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων ή εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα μας αποσταλούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών, έχουμε το δικαίωμα να μην δεχθούμε την επιστροφή των προϊόντων και να σας τα στείλουμε στην αρχικώς δηλωμένη διεύθυνση παράδοσης.

  • Τρόπος άσκησης και αποτελέσματα δικαιώματος υπαναχώρησης

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2373021563 ή να μας στείλετε email στην διεύθυνση info@armanidis.gr προκειμένου να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση.

Στη συνέχεια μπορείτε να στείλετε τα επιστρεφόμενα προϊόντα σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση με τη χρήση είτε της προτεινόμενης από εμάς συνεργαζόμενης εταιρείας, δηλαδή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, είτε με τη χρήση άλλης ταχυμεταφορικής εταιρείας της επιλογής σας. Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνεστε με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Αφού παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα και επιβεβαιώσουμε ότι τηρούν τους όρους επιστροφής τους, θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που καταβάλατε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά την μεταφορά της επιστροφής.

Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα υπαναχώρησης από την αγορά σας, σας παρέχεται μόνο εφόσον η αγορά σας έχει πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για όσες αγορές πραγματοποιείτε από τα φυσικά μας καταστήματα σας παρέχεται μόνο το δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης αυτών.

Εάν δεν επιθυμείτε την υπαναχώρησή σας από την σύμβαση πώλησης αλλά την αντικατάσταση/αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν που είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2373021563 ή να μας στείλετε email στην διεύθυνση info@armanidis.gr. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι το προϊόν που ζητάτε είναι διαθέσιμο, θα σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε το αρχικό προϊόν, και εφόσον αυτό τηρεί τους όρους επιστροφής που ισχύουν και στην περίπτωση της υπαναχώρησης ως ανωτέρω, θα σας αποστείλουμε το νέο προϊόν μόλις μας καταβάλετε τυχόν διαφορά στο τίμημα της πώλησης, εφόσον υφίσταται. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με το άμεσο κόστος επιστροφής του επιστρεφόμενου είδους σε εμάς. Όσον αφορά στα έξοδα αποστολής της νέας παραγγελίας σας, εφαρμογής θα τύχουν οι γενικοί όροι μας περί του κόστους αποστολής της παραγγελίας σας. Επαναλαμβανόμενες αλλαγές προϊόντων πέραν δύο σχετικών αιτημάτων σας, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

9.2 Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατ’ εξαίρεση, δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης όταν το αντικείμενο της πώλησης αφορά σε εξατομικευμένο προϊόν ή προϊόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα δεν μπορείτε να μας επιστρέψετε κοσμήματα που δημιουργήθηκαν για εσάς κατά παραγγελία. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το προϊόν με άλλο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

10. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, έχετε το δικαίωμα να μας το επιστρέψετε εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία που το παραλάβατε και να αξιώσετε είτε την επιστροφή του τιμήματος που καταβάλλατε είτε την αντικατάστασή του. Η αντικατάσταση του προϊόντος δεν είναι πάντα δυνατή καθώς τελεί υπό τον όρο διαθεσιμότητας όμοιου προϊόντος ενώ επιπλέον η δυνατότητα αυτή βρίσκεται εκτός της σφαίρας ευθύνης μας και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του κατασκευαστή του προϊόντος.

11. Δήλωση Ευθύνης και Αποποίηση Ευθύνης

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε ελαττωματικό ή μη προϊόν που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα περιορίζεται αυστηρά στο ποσό του τιμήματος που μας καταβάλατε για την αγορά του.

Η απεικόνιση των εμπορευμάτων στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβής, όπως ακριβής είναι και η περιγραφή αυτών, και έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το φωτογραφικό υλικό παρουσίασης κάθε εμπορεύματος να τηρεί υψηλούς όρους ποιότητας και ευκρίνειας. Συνεπώς, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε διαφοροποίηση που κρίνετε ότι υπάρχει στα χρώματα ή στο υλικό των εμπορευμάτων μας μετά την παραλαβή τους, καθώς είναι πάντα δυνατή η διαφορετική θέαση ενός εμπορεύματος αναλόγως της φυσικής ή διαδικτυακής του έκθεσης.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, του φωτογραφικού υλικού των προϊόντων μας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ., το οποίο προστατεύεται από τις νομικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσουμε την παράνομη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των νόμων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, διατηρούμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας να απαιτήσουμε την άμεση άρση της προσβολής και την εύλογη ανόρθωση της προκληθείσας σε εμάς ζημίας συμπεριλαμβανομένης της αξίωσής μας για αποζημίωση.

13. Όροι Εγγύησης

Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την κατασκευή και τις ιδιότητες των προϊόντων που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εφόσον δεν είμαστε η κατασκευάστρια εταιρεία των προϊόντων αυτών. Φροντίζουμε η επιλογή των προμηθευτών μας να πληροί υψηλούς όρους ποιότητας και επαγγελματισμού στην παροχή των υπηρεσιών τους και συνεπώς για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την εργοστασιακή εγγύηση των προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας, υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε κατασκευαστές των προϊόντων αυτών.

14. Σύνδεσμοι τρίτων μερών στην ιστοσελίδα μας

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύναται να φιλοξενεί συνδέσμους τρίτων ιστοσελίδων με ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τη σφαίρα ευθύνη μας και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε αξίωση που συνδέεται με αυτό.

15. Ανωτέρα Βία

Εάν οποιαδήποτε υποχρέωσή μας που πηγάζει από την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης και που ορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης, καθίσταται αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, δεν θα ευθυνόμαστε με κανένα τρόπο απέναντί σας για την αποκατάσταση της προκληθείσας εξ’ αυτού του λόγου ζημίας σας.

Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε γεγονός που δεν βρίσκεται στην σφαίρα ευθύνης μας όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά η ύπαρξη απεργιών, φυσικών καταστροφών, επιδημιών ή πανδημιών, κοινωνικών αναταραχών, πολέμων, πυρκαγιών, περιοριστικών μέτρων στις οικονομικές συναλλαγές κ.α.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, θα αναστέλλεται για όσο διαρκεί η ύπαρξη του λόγου ανωτέρας βίας ενώ θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, αμέσως μετά την άρση του.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή παραπόνου που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε οποιονδήποτε εκ των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας. Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς μας. Ωστόσο αν αυτό δεν καταστεί εφικτό μέσω της επικοινωνία μας οι παρόντες όροι χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.